Moominmamma

Moominmamma Moominmamma مادر آرام و جمع آوری است که اجازه می دهد که هرگز چیز کمی بر اعصاب خود را دریافت کنید. او تضمین می کند که Moominhouse است که همیشه یک مکان امن و دوست داشتنی - هم برای خانواده و هم برای بازدید کنندگان است.

Moominmamma به ارمغان می آورد تا خانواده اش را ماهرانه است که آنها به ندرت متوجه آنها parented. او می خواهد همه را شاد و فردیت هر کس ارزش است، اما او را دخالت اگر کسی اشتباهات شخص دیگری است. او مسخرگی دیگران ناراحت می شود، به عنوان او بر این باور است که مردم بسیاری از اشتباهات خود یاد می گیرند.

هیچ کس ناراضی در شرکت Moominmamma: او همیشه آماده برای کمک و کنسول. ساکنین از Moominvalley او اعتماد، به عنوان Moominmamma اسرار خود را نشان می دهد هرگز. هرگاه بازدید کننده Moominhouse پاپ، Moominmamma می خواهد می دانم زمانی که تولدهای آنها. تولد پسر یا دختر همیشه می شود دسر را انتخاب کنید.