کوچک جهانی مگنت - Snorkmaiden

£ 5.75

به طور موقت خارج از بورس

ما عاشق این آهن ربا جهان کوتاه مومین، مناسب برای روشن کردن یخچال!

ساخته شده از فلز

حجم: 6 * 6.5 سانتی متر