مومین جادویی ترین کتاب پاپ آپ

£ 8.99

به طور موقت خارج از بورس

از لحظه ای که خورشید او را در صبح از خواب بیدار است مقدار زیادی از عمل در روز Moomintroll وجود دارد. شنا، ماهیگیری، توت چیدن - پیوستن به او و دوستان او در شش گسترش درخشان با فلپ، جلو و زبانه و نهایی پاپ آپ دلربا که همه آنها نشستن به شام.

حجم: 210 × 210MM

صفحه: 14

تاریخ انتشار: 2011 سپتامبر 1

ناشر: PUFFIN