Hattifatteners

Hattifatteners את Hattifatteners יצורים אילמים שלנצח מסתובבים בעדרים גדולים. הדבר היחיד שמעניין אותם עד לאופק - ורגע שהם מגיעים אליו, הם ממשיכים בדרכם.

את Hattifatteners הלבן, חסר הפנים הם חירש ואילמים. הם לא צריכים לאכול או לישון. הם אורזים את עצמם בחוזקה יחד בעדרים גדולים, ועומדים שם רועדים. שום דבר פרט לאינטרסי נדידתם.

את Hattifatteners דומה פטריות דקות. עיניהם הגדולות ולא ממוקדות לשנות את הצבע בהתאם לסביבתם. במהלך סופות רעמים, את Hattifatteners הופך טעון בחשמל וזה רעיון טוב להימנע מהם. אתה יכול לחוש בנוכחותם כמטען חשמלי באוויר. בפעמים אחרות הם לא מזיקים.

בקיץ, את Hattifatteners לאסוף על האי שלהם למפגש שנתי, לאחר שהם יצאו לשוטט עוד פעם אחת. את Moomins פוגש את Hattifatteners הראשון בספר בMoomins והמבול הגדול.