Postacie

Mieszkańcy Moominvalley

To cudowna dolina, pełna szczęśliwych małych stworzeń i kwitnących drzew. Jasne, wąska rzeka płynie z gór wiatry całym niebieskim Moominhouse, a następnie znika w terenach sąsiednich, w których inne stworzenia zastanawiają się, skąd pochodzi.