Muddler

The Muddler Muddler เป็นกังวลสะส​​มประมาทเลือกที่จะอาศัยอยู่ในดีบุกกาแฟ เขาเก็บไปทุกปุ่มเขาพบ แต่หวังประมาทกับการเก็บรวบรวมของเขา Muddler อยู่เสมอลืมและสูญเสียสิ่ง

Muddler ขี้อายค่อนข้างมีหางสวมกระทะบนศีรษะของเขาและอยู่ในชุดเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง Muddler ได้พบกับภรรยาของเขาเป็นฝอยในขณะที่การผจญภัยกับ Moominpappa สูดอากาศเป็นเด็กของพวกเขาแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่กับ Moomins

Muddler ซึ่งเป็นหลานชายของนักประดิษฐ์ Hodgkins ปรากฏในบันทึกความทรงจำหนังสือ Moominpappa ของ