Ký tự

Các cư dân Moominvalley

Đó là một thung lũng tuyệt vời, đầy đủ các sinh vật nhỏ bé hạnh phúc và cây nở hoa. Một rõ ràng sông, thu hẹp dòng chảy từ trên núi xuống, gió xung quanh Moominhouse màu xanh, và sau đó biến mất vào các vùng đất lân cận, nơi sinh vật khác tự hỏi nó đến từ đâu.