Hattifatteners

Hattifatteners Các Hattifatteners là những hữu thể im lặng mãi mãi lang thang xung quanh trong đàn lớn. Điều duy nhất rằng lợi ích của họ là đạt đến chân trời và một khi họ đạt được nó, họ tiếp tục trên hành trình của họ.

, Hattifatteners trắng faceless câm điếc. Họ không cần phải để ăn hoặc ngủ. Họ đóng gói tự chặt chẽ với nhau trong đàn lớn, và đứng đó run rẩy. Không có gì ngoại trừ chuyển vùng lợi ích cho họ.

Các Hattifatteners giống nấm mỏng. Lớn của họ, đôi mắt dịu dàng thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh. Trong cơn dông, Hattifatteners trở nên cao tính phí điện và đó là một ý tưởng tốt để tránh chúng. Bạn có thể cảm nhận sự hiện diện của họ như là một điện tích trong không khí. Vào những lúc khác, chúng vô hại.

Tại Midsummer, Hattifatteners tụ tập trên hòn đảo của riêng của họ cho một cuộc họp hàng năm, sau đó họ đặt ra chuyển vùng một lần nữa. Các Moomins lần đầu tiên gặp phải Hattifatteners trong cuốn sách The Moomins và Phòng chống lụt Đại.