Χαρακτήρες

Οι κάτοικοι Moominvalley

Είναι μια θαυμάσια κοιλάδα, γεμάτη χαρά μικρά πλάσματα και ανθισμένα δέντρα. Μια σαφής, στενό ποτάμι ρέει κάτω από τα βουνά, άνεμοι γύρω από το μπλε Moominhouse, και στη συνέχεια εξαφανίζεται μέσα στα εδάφη γειτονικών, όπου άλλα πλάσματα αναρωτιούνται από πού προήλθε.