Moomin موقت خالکوبی

£ 2.50

به طور موقت خارج از بورس

این بسیار عالی Moomin موقت خالکوبی در یک بسته 11 می آیند و از ویژگی های بسیاری از شخصیت های مورد علاقه خود را Moomin. از جمله Moomin، Snorkmaiden و استشمام، بد بو، کوچولوی من، و Groke.

بسته 10 × 17cm اندازه گیری و همراه با دستورالعمل برای استفاده.