فلاسک

فلاسک £ 14.00

فلاسک کاراکتر کمیک

فلاسک کاراکتر کمیک

Moomin قمقمه. امکانات فلاسک فلزی نوشیدنی های خود را سرد یا گرم نگه دارید. بالا می تواند به عنوان لیوان استفاده می شود. فشار پایین درب های داخلی برای باز کردن یا بستن. شامل دسته. عالی برای پیکنیک، موارد ناهار و بیشتر.

مقدار

قیمت: £ 14.00

Loading به روز رسانی سبد خرید ...

فلاسک کاراکتر کمیک

£ 14.00

Moomin قمقمه. امکانات فلاسک فلزی نوشیدنی های خود را سرد یا گرم نگه دارید. بالا می تواند به عنوان لیوان استفاده می شود. فشار پایین درب های داخلی برای باز کردن یا بستن. شامل دسته. عالی برای پیکنیک، موارد ناهار و بیشتر.

Loading در حال به روز رسانی ...