مومین کودکان پیشبند - صورتی

£ 14.99

به طور موقت خارج از بورس

ساخته شده از پارچه مشمع صورتی زیبا، آن را با یک تصویر از Snorkmaiden ایستاده در کنار بوش گل رز، با یک گل رز در موهای او، همه در برابر یک پس زمینه سفید گل چاپ شده است.

حجم: H41 X W38cm (باند گردن شامل نمی شود)

مناسب برای کودکان 3-6 سال.