بهار فلاسک

£ 17.50 افزودن به سبد خرید

بهار فلاسک

لذت Moomin بهار چاپ فلاسک خلاء. این طراحی برای حفظ نوشیدنی سرد نوشیدنی های سرد و گرم گرم، و آن را برای همه چیز از شیر به سوپ کامل، و حتی یک بند دستی مچ دست.

حجم: می تواند نگه دارید پلی ¬ پروپیلن 500ml

مقدار

قیمت: £ 17.50

Loading به روز رسانی سبد خرید ...

بهار فلاسک

£ 17.50

لذت Moomin بهار چاپ فلاسک خلاء. این طراحی برای حفظ نوشیدنی سرد نوشیدنی های سرد و گرم گرم، و آن را برای همه چیز از شیر به سوپ کامل، و حتی یک بند دستی مچ دست.

حجم: می تواند نگه دارید پلی ¬ پروپیلن 500ml

لذت Moomin بهار چاپ فلاسک خلاء. این طراحی برای حفظ نوشیدنی سرد نوشیدنی های سرد و گرم گرم، و آن را برای همه چیز از شیر به سوپ کامل، و حتی یک بند دستی مچ دست.

حجم: می تواند نگه دارید پلی ¬ پروپیلن 500ml