อักขระ

ชาว Moominvalley

มันเป็นหุบเขาที่ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่มีความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ และต้นไม้บาน ชัดเจนแม่น้ำแคบ ๆ ไหลลงมาจากภูเขาลมรอบ Moominhouse สีฟ้าแล้วหายเข้าไปในดินแดนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สงสัยว่ามันมาจากไหน